Skicka in ansökan

Din ansökan måste skrivas under av dig och eventuella medsökande innan den kan skickas in.

Om det finns bifogade handlingar måste även någon bestyrka att dessa överensstämmer med originalen. När ansökan är underskriven och alla bifogade handlingar bestyrkta kan du skicka in ansökan.

  • scheduleInbjudan

  • Underskrifter

  • Skicka in

Inbjudan

Du och dina eventuella medsökande måste skriva under ansökan innan den kan skickas in. Om det finns bifogade handlingar måste dessa bestyrkas.

Uppdateringar och kvittenserE-postadress dit statusuppdateringar, kvittenser och meddelande om att ansökan är klar ska skickas till
UnderskrifterOm inbjudan ska skickas till en annan adress än den som du har angett tidigare kan du ändra det nedan
BestyrkanE-postadress till den som ska bestyrka att den bifogade handlingen överensstämmer med originalet
  • Hen som ska bestyrka en handling behöver se originalet
  • Om en handling har underskrifter får inte någon av de som skrivit under bestyrka att den bifogade handlingen överensstämmer med originalet

Vad händer nu?

De som ska skriva under eller bestyrka kommer att få en länk via e-post som leder till en sida där de kan logga in med e-legitimation och göra en digital underskrift. Kontrollera att uppgifterna nedan stämmer. Om allt ser bra ut klickar du på skicka inbjudan. Är något fel så kan du klicka på knappen avbryt inbjudan för att återgå till föregående steg där du kan rätta uppgifterna.

Vad är nästa steg?

När inbjudan har skickats finns det möjlighet för de inbjudna att skriva under ansökan och bestyrka bifogade handlingar. När samtliga inbjudna har skrivit under/bestyrkt kan du skicka in ansökan. Om underskriften/bestyrkan och inskick av ansökan inte sker inom 30 dagar blir samtliga underskrifter/bestyrkningar ogiltiga och du måste börja om med ny inbjudan.