Tjänstens namn eller kort beskrivning

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande.

[En typ av inloggning]

Logga in

För att använda tjänsten behöver du logga in.

Beskrivande text som berättar om varför du behöver logga in, vad du behöver för att kunna göra det och om några andra hinder kan förekomma.

Innan du börjar

Förklaring om vad som behövs för att kunna logga in och använda tjänsten.

  • E-legitimation Kortfattad information om vad e-legitimation och vad som behövs för att använda det. Läs mer om e-legitimation
  • Digitala handlingar Kortfattad information om vad digitala handlingar är vilka format du kan använda.
[Två typer av inloggning]

Logga in

Du kan antingen logga in med e-legitimation eller en alternativ inloggning. Förklaring av varför två typer av inloggning behövs och vem som använder respektive lösning.

E-legitimation

Kortfattad beskrivning av e-legitimationer.

Mer ingående beskrivning av hur du använder och loggar in med e-legitimation.

Alternativ inloggning

Kortfattad beskrivning av alternativ inloggning

Mer ingående beskrivning av hur du använder och loggar in med en alternativ inloggning.

Innan du börjar

Förklaring om vad som behövs för att kunna logga in och använda tjänsten.

  • E-legitimation Kortfattad information om vad e-legitimation och vad som behövs för att använda det. Läs mer om e-legitimation
  • Alternativ inloggning Kortfattad information om vad alternativ inloggning är och vad som behövs för att använda det. Läs mer om alternativ inloggning
  • Digitala handlingar Kortfattad information om vad digitala handlingar är vilka format du kan använda.