Oliver

En textgrupp som utförligt berättar vad mottagaren kan få hjälp med och använda tjänsten till samt en kortare intruktion till hur man använder den.

Produktionsorder Datum Status Omstart Kund Ärende Produkt
1 2019-03-27T09:47:11.907327Z AVSLUTAD N 50003442 LM2019/56565 nedladdning-uttag
2 2019-03-25T21:15:53.520969Z AKTIV N 50003442 LM2019/56565 nedladdning-uttag
3 2019-03-27T10:08:38.389556Z AVSLUTAD N 50003442 LM2019/56565 nedladdning-uttag
4 2019-03-27T10:02:32.833778Z AKTIV N 50003442 LM2019/1111 nedladdning-uttag
5 2019-03-27T09:50:17.884644Z AKTIV N 50003442 LM2019/000985 Produktnamn