Fastighets­gränser i kartan är över­siktliga och saknar rätts­verkan, jämför beslut i lantmäteri­handlingar och fastighets­rättslig karta/kartor