Du har i en ansökan om lantmäteriförrättning blivit ombedd att bestyrka att en kopia överenstämmer med originalet.
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Bestyrk en kopia

Du har i en ansökan om lantmäteriförrättning blivit ombedd att bestyrka att en kopia överenstämmer med originalet.

Bestyrk att kopian på BYGGLOV överenstämmer med originalet

Klicka på länken ovan för att öppna tjänsten. Du kan även kopiera och klistra in följande URL i webbläsaren:

HTTPS://SIGNINGWEB-TST.LANTMATERIET.SE/?ID=MZMZNMRKMDJMYTHKNDE2MTHIYWNHN2Q3YZHJNTKYNDQMNZEWMGVMNZETOGM3ZC00MZAWLWIXZJKTMDG3MTVIODYXODNIG