Välkommen Kim Ericsen

Påbörjade ärenden

Tänk på att tjänsten är i dagsläget anpassad för följande åtgärder: fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning. Vill du ansöka om någon annan åtgärd, t.ex. ledningsrätt, så hittar du blanketter för det här.

Beroende på omfattningen kan din ansökan ta olika lång tid att slutföra, men räkna med att det kan ta mer än en timme. Du kan alltid återkomma och fortsätta med din ansökan senare.

Du kan ta bort en ansökan om den inte längre är aktuell så länge du inte har skickat in den. När ansökan är färdigifylld och undertecknad samt ev. bilagor är bestyrkta kan du skicka in den. Ansökan kommer då att behandlas och visas som ett pågående ärende.

Inskickade ärenden

Här kan du kan se de utkast till ansökningar som du ännu inte skickat in och vilka pågående lantmäteriförrättningar du är berörd av.

Efter att en ansökan skickats in kommer den diarieföras som ett eller flera förättningsärenden. Efter några dagar kan du se dina ärenden och ärenden som du berörs av här.

Filtrering