Bestyrk kopia

Bifogad handling

Du har blivit inbjuden att bestyrka att den här kopian överensstämmer med originalet, du kan välja att antingen bestyrka kopian eller avböja/neka. När du väljer att bestyrka kopian gör du det genom ytterligare en legitimering med hjälp av din e-legitimation.

Vill du avböja/neka att bestyrka kopian? Några exempel på när du bör avböja/neka att bestyrka är:

  • När dokumentet inte överensstämmer med originalet
  • När du är berörd av dokumentet och därför inte får bestyrka
  • Dokumentet är av dålig kvalitet och därmed svårt att läsa