Vad vill du ansöka om?

Beskriv vilka fastigheter som är berörda och vad du vill ska hända med dem.

Förutom att besvara frågor om din önskade förändring kan du välja att beskriva med egna ord vad du vill få genomfört och ange kontaktpersoner. Du kan även skapa en kartskiss för att vi lättare ska förstå vad du vill förändra. Du behöver inte spara din ansökan, det sker automatiskt!

Vilken eller vilka fastigheter berörs?

Gäller ansökan en fastighet du äger?Markera vilken eller vilka fastigheter som berörs
Gäller ansökan en annan fastighet?Lägg till fastighet med hjälp av en fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckningen börjar alltid med kommun, t.ex. GÄVLE BERGA 1:2

Valda fastigheter

Beskriv vad du vill ändra

Ändra eller nybilda en eller flera fastigheterVälj en eller flera åtgärder som ska ingå i din ansökan. Du kan även bilda rättighet (servitut) i samband med andra åtgärder, t ex avstyckning. Vill du ansöka om någon annan åtgärd så hittar du blanketter för det här.
Läs mer om avstyckning
Läs mer om fastighetsreglering
Läs mer om sammanläggning
Läs mer om klyvning

Bilda ny fastighet

Vad ska den nybildade fastigheten användas till?
Företräder hen någon annan fastighet?
Behöver du förtydliga något?Gäller ansökan fler avstyckningar så kan du förtydliga vad som gäller (ändamål, byggnad m m) för respektive nybildad fastighet

Kartskisser

Du har inte lagt till någon kartskiss än, Klicka på Lägg till kartskiss för att få upp en karta med ritverktyg, där du exempelvis kan rita in nya eller ändrade fastighetsgränser. Tänk också på att rita in eventuella servitut i kartan och använd gärna förklarande texter, det underlättar när vi ska tolka din ansökan.

Namn eller beskrivning av kartskissen

Namn eller beskrivning av kartskissen

Behöver du förtydliga något?Ange ditt förtydligande eller t.ex. förklaring av kartskiss

Personer eller organisationer som berörs av ansökan

Samtliga fastighetsägare som ska underteckna ansökan måste läggas till som kontakt och tilldelas rollen sökande för att kunna signera ansökan. Du kan enkelt lägga till aktuella ägare till valda fastigheter genom att klicka på hämta ägare.

Tänk på att samtliga ägare bör vara sökande. Om du har valt att hämta ägare tilldelas samtliga rollen sökande för att de ska kunna skriva under ansökan.

  • En eller flera sökande saknar e-postadress
  • Någon aktmottagare inte angetts
  • Någon fakturamottagare inte angetts

Bifogade handlingar

För att din ansökan ska vara så komplett som möjligt kan du behöva bifoga handlingar som är av betydelse för ditt ärende. Exempel på handlingar är förhandsbesked och köpeavtal.

Skicka in ansökan

När du är nöjd med din ansökan kan du gå vidare på två sätt

Alla sökande har e-legitimation

Ska alla sökande använda e-legitimation går du vidare genom att klicka på fortsätt till underskrift. Kontrollera att samtliga ägare som ska skriva under ansökan har tilldelats rollen sökande innan du går vidare till underskrift.

Saknar någon e-legitimation?

Saknar någon e-legitimation kan du istället skapa en ansökan som du får skriva ut, skriva under och skicka in, genom att klicka på ladda ned kopia på din ansökan.