Ansök om lantmäteri­förrättning

I den här tjänsten får du hjälp med att att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa ett pågående ärende direkt i tjänsten.

Du kan få hjälp med att ansöka om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning. Vill du ansöka om någon annan åtgärd, t.ex. ledningsrätt så hittar du blanketter för det här. När du skickat in din ansökan kan du följa ditt ärende tills det är slutfört. Även du som är berörd av en annan lantmäteriförrättning kan logga in och följa ärendet här.

Logga in

Du kan antingen logga in med e-legitimation eller en alternativ inloggning. Förklaring av varför två typer av inloggning behövs och vem som använder respektive lösning.

E-legitimation

Privatpersoner som vill skapa en ansökan eller se ett pågående ärende loggar in med e-legitimation.

Även den som ska skapa en ansökan för en organisation loggar in med sin e-legitimation. En organisation kan inte ha en egen e-legitimation, den måste vara kopplad till en person.

Lösenord för organisationer

En juridisk person som vill följa sitt inskickade ärende eller se ärenden som den i övrigt är berörd av loggar in med användaruppgifter från Lantmäteriet.

En juridisk person som vill följa sitt inskickade ärende eller se ärenden som den i övrigt är berörd av loggar in med användaruppgifter från Lantmäteriet.

Innan du börjar

Förklaring om vad som behövs för att kunna logga in och använda tjänsten.

  • E-legitimation Kortfattad information om vad e-legitimation och vad som behövs för att använda det. Läs mer om e-legitimation
  • Alternativ inloggning Kortfattad information om vad alternativ inloggning är och vad som behövs för att använda det. Läs mer om alternativ inloggning
  • Digitala handlingar Kortfattad information om vad digitala handlingar är vilka format du kan använda.