Logotyper

Så använder du Lantmäteriets logotyp

Runt logotypen finns en frizon, som är logotypens höjd. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Syftet är att säkra logotypens styrka och att eventuella tillägg, adresser eller dekorer inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen.

Bild som beskriver Lantmäteriets logotyps frizoner
Logotypens frizoner

Samma minimiavstånd gäller till ytterkanterna på det material där logotypen ska placeras. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare och starkare framträder den.

Använd i första hand alltid logotyperna i vektorformat/SVG-format. Dessa tar mindre plats, laddas därför fortare och visas i mycket högre kvalitet på olika typer av skärmar. Logotyper i PNG-format finns tillgängliga, men får bara användas där inte vektorbilder fungerar, i mailutskick och liknande.

Lantmäteriet

 • Lantmäteriet färg

  lantmateriet-rgb.svg

 • Lantmäteriet svartvit

  lantmateriet-sv.svg

 • Lantmäteriet inverterad svartvit

  lantmateriet-inv-sv.svg

 • Lantmäteriet färgwarning

  lantmateriet-rgb.png

 • Lantmäteriet svartvitwarning

  lantmateriet-sv.png

 • Lantmäteriet inverterad svartvitwarning

  lantmateriet-inv-sv.png

Sveriges kommunala lantmäterimyndigheter

 • Sveriges kommunala lantmäterimyndigheter färg

  klm-rgb.svg

 • Sveriges kommunala lantmäterimyndigheter svartvit

  klm-sv.svg

 • Sveriges kommunala lantmäterimyndigheter inverterad svartvit

  klm-inv-sv.svg

Kombinerade logotyper

 • Lantmäteriet och sveriges kommunala lantmäterimyndigheter färg kombineradewarning

  lantmateriet-klm-rgb.png