Prototyp 2020-01-28

Prototypen visar ärenden, dagens händelser, visa och hantera pant, pantförteckning, registrera konvertering och utdrag ur pantregistret.