Vilken fastighet vill du söka efter?

Ange fastighetsbeteckning

Varje fastighet har en unik identifikation, en sk. fastighetsbeteckning. Fastighetsbeteckningen är upppbygd av kommunens och traktens namn samt två siffror, till exempel GÄVLE OLSBACKA 45:6. Siffrorna 45 kallas block och siffran 6 kallas enhet. Hela fastighetsbeteckningen skrivs med versaler.