Driftsinformation

Infrastrukturförändringar kan medföra något förlängda svarstider under perioden 2019-07-06 till 2019-07-07.
Vid frågor kontakta Kreditmarknadsservice på 026-63 48 00.

Ärenden

Lista ärenden

date_range
date_range

Ärenden

Visar 1 Inkommen begäran, 1 Ej accepterad begäran, 1 skickad begäran

Inkommen/skickad Fastighetsbeteckning Antal panter i ärendet
Inkommen begäran 2019-07-06 SKOBY BRYNÄS 1:4 1
Ej accepterad begäran 2019-07-12 SKOBY PAPRIKAN 12 2
Skickad begäran 2019-07-06 SKOBY PAPRIKAN 4 1