Beställ geodataprodukter

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande.

Geografiskt urval


Kommun

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter.

Sammanställning

· Höjddata

· GSD-höjddata grid 2+

· SWEREF 99 TM

· Låg

· 210 Småhusenhet tomtmark
· 220 Småhusenhet bebyggd