Beställ geodata­produkter

Geografiskt urval


Urval

Valda kommuner

  • Alingsås

    1489

  • Arboga

    1984

Sammanställning

· Höjddata

· GSD-höjddata grid 2+

· SWEREF 99 TM

· Låg

· 210 Småhusenhet tomtmark
· 220 Småhusenhet bebyggd