Beställ geodata­produkter

Geografiskt urval


Kommun

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter.


Sammanställning

· Höjddata

· GSD-höjddata grid 2+

· SWEREF 99 TM

· Låg

· 210 Småhusenhet tomtmark
· 220 Småhusenhet bebyggd