Beställ geodata­produkter

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande.

Ändamålsprövning


Behandling

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter.

Ändamål

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter.

Motivering och särskilda skäl

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter.

Sammanställning

· Höjddata

· GSD-höjddata grid 2+

· SWEREF 99 TM

· Låg

· 210 Småhusenhet tomtmark
· 220 Småhusenhet bebyggd

· Gävle kommun

· Träutensilierna i ett
· Tryckeri äro ingalunda

· En faktor där trevnadens

1000 SEK