Skriv under och skicka in ansökan

  • Ange e-postadresser
  • Underskrifter
  • Sammanställning

Ange e-postadresser

Din ansökan måste skrivas under av dig och eventuella medsökande innan den kan skickas in.

Om det finns bifogade handlingar måste även någon bestyrka att dessa överensstämmer med originalen. När ansökan är underskriven och alla bifogade handlingar bestyrkta kan du skicka in ansökan.


Uppdateringar och kvittenser

E-postadress dit statusuppdateringar, kvittenser och meddelande om att ansökan är klar ska skickas till

Underskrifter

E-postadresser som underskrifterna ska skickas till

Om inbjudan ska skickas till en annan adress än den som du har angett tidigare kan du ändra det ovan

Bestyrkan

E-postadresser till de som ska bestyrka att den bifogade handlingen överensstämmer med originalet

kim.ericsen@gmail.com


Tänk på att det måste bestyrkas att kopian på bygglovet eller förhandsbeskedet överensstämmer med originalet, handlingen ska inte bestyrkas av byggnadsnämnden eller den tjänsteman som upprättat bygglovet eller förhandsbeskedet

Hen som ska bestyrka en handling behöver se originalet

Om en handling har underskrifter får inte någon av de som skrivit under bestyrka att den bifogade handlingen överensstämmer med originalet

Vad händer nu?

De som ska skriva under eller bestyrka kommer att få en länk via e-post som leder till en sida där de kan logga in med e-legitimation och göra en digital underskrift.

Kontrollera att uppgifterna nedan stämmer. Om allt ser bra ut klickar du på Skicka inbjudan. Är något fel så kan du klicka på knappen Återgå till ansökan för att återgå till föregående steg där du kan rätta uppgifterna.

Vad är nästa steg?

När inbjudan har skickats finns det möjlighet för de inbjudna att skriva under ansökan och bestyrka bifogade handlingar.

När samtliga inbjudna har skrivit under/bestyrkt kan du skicka in ansökan. Om underskriften/bestyrkan och inskick av ansökan inte sker inom 30 dagar blir samtliga underskrifter/bestyrkningar ogiltiga och du måste börja om med ny inbjudan.

Hur loggar jag in?

För att logga in i tjänsten behöver du e-legitimation på din dator (utfärdat av BankID, Telia eller Nordea) eller Mobilt BankID på din mobila enhet.

Använder du BankID på dator? Då behöver du eventuellt ladda ned en ny version av programmet på din dator.linkLäs mer på BankID:s webbplats.