Uppdatera din webbläsare

Det verkar som du använder en webbläsare som vi tyvärr inte kan garantera fullständig funktionalitet i.
Klicka här för att läsa mer om att uppdatera webbläsaren.

Logga in

Du kan antingen logga in med e-legitimation eller lösenord. Vilket sätt du loggar in på beror på om du loggar in som privatperson eller som företrädare för en organisation.


E-legitimation

Privatpersoner som vill skapa en ansökan eller se ett pågående ärende loggar in med e-legitimation.

Även den som ska skapa en ansökan för en organisation loggar in med sin e-legitimation. En organisation kan inte ha en egen e-legitimation, den måste vara kopplad till en person.

Lösenord

Företrädare för en organisation som vill följa ett pågående ärende loggar in med lösenord.

En juridisk person som vill följa sitt inskickade ärende eller se ärenden som den i övrigt är berörd av loggar in med användaruppgifter från Lantmäteriet.

Innan du börjar

Innan du börjar med en ansökan behöver du logga in i tjänsten. För att ansökan ska vara komplett kan du behöva bifoga en eller flera handlingar elektroniskt.

  • Lösenord

    En organisation kan inte ha en e-legitimation eftersom den är kopplad till ett personnummer. För att organisationen ska kunna följa sina pågående ärenden behövs därför en separat inloggning med lösenord från Lantmäteriet.

    linkLäs mer om att logga in med lösenord

  • Digitala handlingar

    Exempel på handlingar som kan behövas är förvärvshandlingar, bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighets­handlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd.

    Handlingar kan laddas upp i formaten JPG, GIF, PNG och PDF.

Behöver du hjälp?

Logga in

För att logga in i tjänsten behöver du e-legitimation på din dator (utfärdat av BankID, Telia eller Nordea) eller Mobilt BankID på din mobila enhet.

Använder du BankID på dator? Då behöver du eventuellt ladda ned en ny version av programmet på din dator.
Läs mer på BankID:s webbplats.